FEEFHS The Federation of East European Family History Societies Home Page | Resource DirectoryPolish Order of the Virtuti Militari Recipients 1792-1992 - W2

Poland Home Page

© copyright 1997 by Z Wesolowski and FEEFHS, all rights reserved

Background

How to Obtain More Information

Virtuti Militari Surname Index

Winowski, Ryszard
Winoza, Witold
Winski, Tomasz
Winski, Michal
Winter, Stanislaw M
Winter, Adam
Wiosna, Walenty
Wirbal, Michal
Wirko Kirko, Wladyslaw
Wirkowski, Antoni
Wirth, Tadeusz
Wisiecki, Tadeusz
Wislicki, Bronislaw
Wislicz Iwanczyk, Eugeniusz
Wislocki, Jozef
Wislocki, Czeslaw
Wislouch, Zygmunt
Wislowski, Michal
Wisniak, Mieczyslaw
Wisnicki, Konstanty
Wisniewski, Bazyli
Wisniewski, Walenty
Wisniewski, Edward
Wisniewski, Lucjan
Wisniewski, Artur
Wisniewski, Zygmunt
Wisniewski, Nikodem
Wisniewski, Ignacy
Wisniewski, Leonard
Wisniewski, Jan
Wisniewski, Piotr
Wisniewski, Filip
Wisniewski, Kazimierz
Wisniewski, Michal
Wisniewski, Marcin
Wisniewski, Jozef
Wisniewski, Franciszek
Wisniewski, Pawel
Wisniewski, Andrzej
Wisniewski, Wladyslaw
Wisniewski, Czeslaw
Wisniewski, Konstanty
Wisniewski, Tadeusz
Wisniewski, Teofil
Wisniewski, Feliks
Wisniewski, Stanislaw
Wisniewski, Jerzy
Wisniewski, Szymon
Wisniewski,
Wisniewski, Walerian
Wisniewski, Antoni
Wisniewski, Mieczyslaw
Wisniewski, January
Wisniewski Prus, Jozef
Wisnioch, Wladyslaw
Wisniowski, Kazimierz
Wisniowski, Franciszek
Wisz, Jerzy
Wisz, Kazimierz A
Wiszniak, Stanislaw
Wisznicki, Mikolaj
Wiszniewski, Wincenty
Wiszniewski, August
Wiszniewski, Otton
Wiszniewski, Andrzej W
Wiszniewski, Jozef
Wiszniewski, Maxymilian
Wiszniewski, Adam
Wiszniewski, Wlodzimierz
Wiszniewski, Teofil
Wiszniewski, Jan L M
Wiszniewski, Andrzej
Wiszniewski, Jan
Wiszniewski, Leon
Wiszniewski, Tadeusz
Wiszniowski, Roman W
Wiszniowski, Jan Kazimierz
Wiszniowski, Antoni
Wiszowaty, Jakob
Wiszowaty, Wladyslaw
Wiszyn, Walenty
Wit, Stanislaw
Witaczak, Wincenty
Witczak, Narcyz
Witczak, Stefan
Witczak, Franciszek
Witek, Stanislaw
Witek, Czeslaw
Witek, Tomasz
Witek, Jozef
Witenberg,
Witka, Stanislaw
Witkowna, Maria
Witkowski, Edward
Witkowski, Jan
Witkowski, Konstanty
Witkowski, Wlodzimierz
Witkowski, Zenon
Witkowski, Waclaw
Witkowski, Michal
Witkowski, Kazimierz
Witkowski, Stefan
Witkowski, Jakub
Witkowski, Ludwik B
Witkowski, Wojciech
Witkowski, Jozef
Witkowski, Ignacy
Witkowski, Antoni
Witkowski, Zygmunt
Witkowski, Maksymilian
Witkowski, Nikodem
Witkowski, Stanislaw
Witlinski, Edward
Witorzeniec, Roman
Witoszynski, Tadeusz
Witoszynski, Witold
Witowski, Lucyan
Witowski, Jozef
Witozenc, Stefan
Witrylak, Feliks
Wittlin, Wlodzimierz
Wituski, Czeslaw
Witwicka, Wanda
Witwinski, Antoni
Wiza, Bernard
Wiza, Zygmunt
Wize, Antoni
Wizel, Gleb
Wlad, Franciszek
Wladek Molot,
Wladyka, Jan
Wlasnowolski, Boleslaw
Wlasow, Michail
Wleklinski, Wladyslaw
Wloch, Adam
Wloch, Ignacy
Wloch, Jan
Wlochowski, Wawrzyniec
Wlodarczak, Jozef
Wlodarczyk, Waclaw
Wlodarczyk, Julian
Wlodarczyk, Stanislaw
Wlodarczyk, Jozef
Wlodarek, Izydor
Wlodarkiewicz, Marian
Wlodarska, Maria
Wlodarski, Stanislaw
Wlodarski, Michal
Wlodarski, Jozef
Wlodarski, Jan
Wlodarski, Wincenty
Wlodarski, Fidelis
Wlodarski, Edmund
Wlodek, Jozef
Wlodek, Hipolit
Wlodek, Roman
Wlodek, Franciszek
Wlodyka, Piotr
Wlodzimirski, Eustachy
Wlosinski, Waclaw F
Wloskowicz, Wladyslaw
Wlosowicz, Edward
Wlostowski, Ignacy
Wnek, Zygmunt
Wnek, Leszek
Wnorowski, Wojciech
Wnorowski, Tadeusz
Wnuk, Jozef
Wnuk, Wincenty
Wnukowski, Stanislaw
Wnukowski, Alfred
Woch, Piotr
Wocial, Stanislaw
Wodecki, Kazimierz
Wodka, Jan
Wodnicki, Juliusz
Wodnicki, Piotr
Wodnicki, Henryk
Wodzicki, Jozef
Wodzicki, Franciszek
Wodzicki, Wladyslaw
Wodzicki, Aleksander
Wodzicki, Mariusz Marek
Wodzinski, Stanislaw
Wodzinski, Rafal
Wodzinski, Jan
Wodzinski, Janusz
Wodzinski, Adam
Wodzynski, Karol
Wodzynski, Maciej
Wodzynski, Euzebiusz
Wodzynski, Franciszek
Wodzynski, Feliks
Woicki,
Wojakowski, Wladyslaw
Wojakowski, Kazimierz
Wojakowski, Jozef
Wojakowski, Wincenty
Wojan, Edward
Wojas, Pawel
Wojas, Wladyslaw
Wojciak, Jan
Wojcicki, Kazimierz
Wojcicki, Stefan
Wojcicki, Boleslaw
Wojcicki, Jan
Wojcicki, Mieczyslaw
Wojciechowicz, Edward
Wojciechowicz, Franciszek
Wojciechowicz, Wasilij
Wojciechowski, Ksawery
Wojciechowski, Leon
Wojciechowski, Zdzislaw
Wojciechowski, Miroslaw
Wojciechowski, Piotr
Wojciechowski, Marian G J
Wojciechowski, Edward
Wojciechowski, Tytus
Wojciechowski, Antoni
Wojciechowski, Lukasz
Wojciechowski, Tadeusz
Wojciechowski, Ludwik
Wojciechowski, Zygmunt
Wojciechowski, Mieczyslaw
Wojciechowski, Jerzy
Wojciechowski, Jozef Marian
Wojciechowski, Olgierd
Wojciechowski, Janusz
Wojciechowski, Andrzej
Wojciechowski, Feliks
Wojciechowski, Boleslaw
Wojciechowski, Jan
Wojciechowski, Longin
Wojciechowski, Jozef
Wojciechowski, Michal
Wojciechowski, Bronislaw
Wojciechowskij, Nikolaj
Wojcieszak, Stefan
Wojcieszek, Eugeniusz F
Wojcieszek, Marian
Wojcik, Boleslaw
Wojcik, Stanislaw
Wojcik, Michal
Wojcik, Mieczyslaw
Wojcik, Zdzislaw
Wojcik, Szczesny Jan
Wojcik, Blazej
Wojcik,
Wojcik, Wojciech
Wojcik, Wladyslaw
Wojcik, Franciszek
Wojcik, Tadeusz
Wojcik, Tomasz
Wojcik, Jerzy
Wojcik, Jozef
Wojcik, Stanislaw M
Wojcik, Kazimierz
Wojcik, Cyryl
Wojcik, Jan
Wojcikiewicz, Edward
Wojcikowski, Roch
Wojcikowski, Zdzislaw
Wojciula Spiech, Edward
Wojczul, Michal
Wojczyk (Woyszyk, Jan
Wojda, Antoni
Wojda, Stanislaw
Wojda, Tadeusz
Wojdak, Franciszek
Wojdalinski, Stefan
Wojdanowicz, Ignacy
Wojdat, Adolf
Wojdatt, Olgierd
Wojdyla, Ludwik
Wojdzicki, Bartlomiej
Wojewodzki, Franciszek
Wojewodzki, Stefan
Wojewodzki, Zygmunt
Wojewodzki, Stanislaw
Wojkiewicz, Jan
Wojkszner, Boleslaw
Wojlink, Jozef
Wojlowski, Tomasz
Wojna, Jan
Wojna, Janusz
Wojna, Alfred
Wojnar, Wladyslaw
Wojnar, Tadeusz
Wojnar, Jozef
Wojnar, Stanislaw
Wojnar, Kasper
Wojnarowicz, Jakub
Wojnarowicz, Emil
Wojnarowski, Jan
Wojnarowski, Antoni
Wojnarowski, Konstanty
Wojnarowski, Franciszek
Wojnarski, Jan
Wojnicki, Edward Jerzy
Wojnicki, Stefan
Wojnicz, Wiktor
Wojnicz, Boleslaw
Wojnilowicz, Ludwik
Wojniusz, Jozef
Wojniusz, Edward
Wojno, Feliks
Wojno, Bronislaw
Wojnowski, Franciszek
Wojs, Jan
Wojs, Klemens T
Wojsa, Benon
Wojski, Jerzy Jozef
Wojslawa, Piotr
Wojszwillo, Wladyslaw
Wojszyk, Jan
Wojt, Jan
Wojtanowski, Stanislaw
Wojtarowicz, Aleksander
Wojtas, Jan
Wojtasiewicz, Stanislaw
Wojtasik, Walenty
Wojtasik, Wladyslaw
Wojtasik, Jozef
Wojtasik, Jan
Wojtaszczyk, Konstanty
Wojtawicz, Jan
Wojtczak, Tomasz
Wojtczak, Stanislaw
Wojtczak, Janusz
Wojtczak, Mateusz
Wojtczuk, Jan
Wojtecki, Wiktor
Wojteczek, Stefan
Wojtewicz, Franciszek
Wojtkielewicz, Alfons M
Wojtkiewicz, Jozef
Wojtkiewicz, Szymon
Wojtkiewicz, Jan
Wojton, Stanislaw
Wojtowicz, Stanislaw
Wojtowicz, Franciszek
Wojtowicz, Wladyslaw
Wojtowicz, Jan
Wojtowicz, Adam
Wojtowicz, Alojzy
Wojtowicz, Jerzy
Wojtowicz, Kazimierz
Wojtowicz, Bazyli
Wojtowicz, Stefan
Wojtowicz, Antoni
Wojtowicz, Aleksander
Wojtowski, Wladyslaw
Wojtulewicz, Kazimierz
Wojtulewicz, Waclaw
Wojtusiak, Julian
Wojtuszkiewicz, Henryk
Wojtuszkiewicz, Boguslawa
Wojtynowski, Leon
Wojucki, Mieczyslaw
Wolak, Stanislaw
Wolak, Marian
Wolak, Tadeusz
Wolak, Zbigniew
Wolak, Krzysztof
Wolamin, Andrzej
Wolanek, Erwin Alojzy
Wolanin, Witold
Wolanin-Tur, Stanislaw
Wolanowski, Ignacy
Wolanski, Wladyslaw
Wolanski, Mieczyslaw
Wolanski, Mieczyslaw F
Wolas, Franciszek
Wolbek, Stefan
Wolbek, Marian
Wolczaski, Michal
Wolczko, Stefan
Wolczko, Jan
Woldanski, Boleslaw
Wolf, Leon
Wolff, Maxymilian
Wolfram, Witold
Wolgner, Jan
Wolicki, Juliusz F
Wolikowski, Romuald
Wolinski, Jan
Wolinski, Tadeusz
Wolinski, Sylwery
Wolinski, Dominik
Wolinski, Leon
Wolinski, Kazimierz
Wolinski, Franciszek
Woliwachin, Mikolaj
Wolkinsztejn,
Wolkow, Mikolaj
Wolkow, Nikolaj
Wolkowicki, Tadeusz
Wolkowicki, Jan
Wolkowski, Antoni
Wollak, Jan
Wollowicz, Eustachy
Wolmar, Wladyslaw
Wolmer, Franciszek
Wolniewicz, Piotr
Wolnik, Kazimierz
Wolnik, Jozef
Wolnowski, Stanislaw
Wolny, Piotr
Wolny, Franciszek
Wolny, Jozef
Wolodin, Wasylij
Wolodko, Stanislaw
Wolodzko, Joachim
Wolosiewicz, Wiktor
Woloszczuk, Jozef
Woloszowski, Stanislaw
Woloszyn,
Woloszynski, Ignacy
Wolowicz, Jerzy
Wolowicz, Hrabia
Wolowicz, Stanislaw
Wolowicz, Michal
Wolowicz, Kazimierz
Wolowiec, Zbigniew
Wolowiec, Jan
Wolowski, Stanislaw
Wolowski, Felix
Wolowski, Franciszek
Wolowski, Antoni
Wolowski, Andrzej
Wolowski, Jan
Wolowski, Fortunat F
Wolski, Antoni
Wolski, Ludwik
Wolski, Aleksander
Wolski, Hipolit
Wolski, Franciszek
Wolski, Kazimierz
Wolski, Fortunat
Wolski, Cypryan
Wolski, Michal
Wolski, Stanislaw
Wolski, Jan
Wolski, Adam
Wolski, Mateusz
Wolski,
Wolski, Edmund
Wolski, Kajetan
Wolski, Wincenty
Wolski, Mieczyslaw
Wolski, Leon
Wolski, Jozef
Wolski, Stanislaw I
Wolski, Wojciech
Wolski, Tomasz
Wolski, Jozef B
Wolski Kosciesza, Ludomir
Woltanowski, Jozef
Wolwowicz, Wieslaw
Wolyniak, Jan
Woncewicz, Ryszard
Wondraczyk, Pawel
Worcell, Hr Stanislaw
Worobej, Jozef
Worobiej, Grigorij
Worobiow, Nikifor
Woroniec, Mikolaj
Woroniecki, Witold
Woroniecki, Stanislaw
Woroniecki, Waclaw
Woroniecki, Wincenty
Woroniecki, Lucyan
Woronin, Pawel
Woroniszcza, Teodor
Worono, Konstanty
Woronowicz, Mieczyslaw
Woropaj, Witold
Wos, Ludwik
Woszczejko, Jan
Woszczyk, Antoni
Wotowski, Jozef
Wowkowicz, Marian
Woyciaszek, Kazimierz
Woyczanski, Stanislaw Skar
Woyda, Czeslaw
Woyno, Ksawery
Woytanowicz, Lucjan
Woytas, Maciej
Woytyga, Jozef
Wozignoj, Wawrzyniec
Woziwoda, Bonawentura
Wozniak, Piotr
Wozniak, Tomasz
Wozniak, Teodor
Wozniak, Michal
Wozniak,
Wozniak, Mikolaj
Wozniak, Wincenty
Wozniak, Antoni
Wozniak, Jerzy
Wozniak, Kazimierz
Wozniak, Jozef
Wozniak, Jan
Wozniak, Zygmunt
Wozniak, Karol
Wozniak, Boleslaw
Wozniak, Stanislaw
Wozniak, Henryk
Wozniak, Fryderyk
Wozniakowski, Franciszek
Wozniakowski, Stanislaw
Wozniakowski, Jozef
Woznicki, Jan
Woznicki, Jakob
Wozniczka, Stanislaw
Wozniczko, Jan
Wozniesienski, Dmitrij
Wozny, Melchior
Wozny, Jan
Wplny, Franciszek
Wray, A M
Wrazej, Wladyslaw
Wrembel, Stanislaw
Wrobel, Roman
Wrobel, Andrzej
Wrobel, Franciszek
Wrobel, Marcin
Wrobel, Ludwik
Wrobel, Dominik
Wrobel, Stanislaw
Wrobel, Wladyslaw
Wrobel, Mieczyslaw
Wrobel, Marian
Wrobel, Jan
Wroblewski, Wojciech
Wroblewski, Wladyslaw
Wroblewski, Michal
Wroblewski, Stanislaw
Wroblewski, Jozef
Wroblewski, Roman
Wroblewski, Zbigniew
Wroblewski, Jan
Wroblewski, Antoni
Wroblewski, Karol
Wroblewski, Wincenty
Wroblewski, Tomasz
Wroblewski, Walenty
Wroczynski, Jan
Wroczynski, Zygmunt
Wroczynski, Jerzy
Wrona, Czeslaw
Wroniecki, Nepomocen
Wroniecki, Antoni
Wronka, Antoni
Wronka, Jan Feliks
Wronowski, Tadeusz
Wronowski, Stanislaw
Wronski, Feliks
Wronski, Michal
Wronski, Stefan
Wronski, Jan
Wronski, Adam
Wronski, Bohdan
Wronski, Kazimierz
Wronski, Zbigniew
Wronty, Tadeusz
Wrotkowski, Kajetan Tomasz
Wrotnowski, Felix
Wrzalinski, Stanislaw
Wrzesien, Antoni
Wrzesien, Czeslaw
Wrzesinski, Jan
Wrzesniewski, Tadeusz
Wrzeszcz, Jozef
Wrzos, Andrzej
Wrzosek, Bazyli
Wrzosek, Jozef
Wrzosek, Jan
Wrzosek, Felix
Wrzosek, Leon
Wscieklica, Felix
Wszeborowski, Ludwik
Wszelaki, Marcin
Wtyklo, Stanislaw
Wujcik, Wladyslaw
Wujczak, Ignacy
Wujek, Wladyslaw
Wujewski, Andrzej
Wujkiewicz, Marian
Wultanski, Stanislaw
Wultonski, Jan
Wunsche, Kazimierz
Wybawinski, Jan
Wybczynski, Franciszek
Wybicki, Jozef
Wybraniec, Pawel Jan
Wybraniec, Stefan
Wybraniec, Wincenty
Wybraniecki, Antoni
Wybranowski, Kazimierz
Wybranowski, Roman
Wybranowski, Jan
Wycisk, Jerzy
Wyczalkowski, Leon
Wyczesany, Jan
Wyczlinski, Jan
Wyczolkowski, Stefan
Wyczykowski, Jakob
Wyderka, Kazimierz
Wyderkowski, Jan
Wydorowski, Jan
Wydra, Jozef
Wydra, Wladyslaw
Wydra, Zygmunt
Wydzerzecki, Waclaw
Wydzga, Antoni
Wyganowski, Piotr
Wyganowski, Bohdan
Wyganowski, Ludwik
Wyganowski, Jan
Wyganowski, Stanislaw
Wyganowski, Franciszek
Wyglenda, Jan
Wygonowski, Ignacy
Wygratach, Walenty
Wygrodzki, Maciej
Wyiezynski,
Wyjadlowski, Leonard
Wykowski, Wieslaw
Wykowski, Ludwik
Wylegala, Adam F
Wylezynski, Marceli Albert
Wylezynski, Tadeusz K
Wylupek, Wladyslaw
Wypchol, Karol
Wyperowicz, Jan
Wypijewski, Wojciech
Wypiorczyk, Stanislaw
Wyporek, Antoni
Wyporski, Wladyslaw
Wypych, Jozef
Wypych, Konstanty
Wyrembek, Stanislaw
Wyrobiec, Stanislaw
Wyrwa, Bronislaw
Wyrwalski, Wladyslaw
Wyrwantowicz, Lucjan
Wyrwicki, Eugeniusz
Wyrwicz, Jakob
Wyrwicz, Roman
Wyrwinski, Wilhelm
Wyrwinski, Eugeniusz
Wyrzykowski, Feliks
Wyrzykowski, Jerzy
Wyrzykowski, Juliusz
Wyrzykowski, Antoni
Wysiecki, Jozef
Wysiekierski, Jerzy Jan
Wysiekierski, Zbigniew
Wysilinski,
Wyslouch, Franciszek
Wyslouch, Karol
Wyslouchowa, Bronislawa
Wysocki, Aleksander
Wysocki, Franciszek
Wysocki, Eugeniusz W
Wysocki, Alfred
Wysocki, Michal
Wysocki, Stanislaw
Wysocki, Roman
Wysocki, Tadeusz
Wysocki, Waclaw
Wysocki, Mikolaj
Wysocki, Nepomucyn
Wysocki, Antoni
Wysocki, Kazimierz
Wysocki, Maciej
Wysocki, Adolf
Wysocki, Wladyslaw
Wysocki, Kajetan
Wysocki, Feliks
Wysocki, Jozef
Wysocki, Stefan
Wysocki, Tomasz
Wysocki, Piotr
Wysocki, Jakob
Wysocki, Henryk
Wysocki, Hipolit
Wysocki, Napoleon
Wysocki, Jan
Wysocki, Romuald
Wysoczynski, Leon
Wysoczynski, Nepomucyn
Wysokinski, Ludwik Wyszans
Wysokinski, Stanislaw
Wyspianski, Stefan
Wyspianski, Kazimierz
Wyszanski, Ludwik
Wyszkowski, Mieczyslaw
Wyszkowski, Jozef
Wyszogrodzki, Janusz J
Wyszomirski, Stefan
Wyszomirski, Tadeusz
Wyszomirski, Edward
Wyszpolski, Felix
Wyszpolski, Seweryn
Wyszynski, Dominik
Wyszynski, Jozef
Wyszynski, Szczepan
Wyszynski, Kazimierz
Wyszynski, Waclaw
Wyszynski, Antoni
Wyszynski, Miroslaw
Wyszynski, Jerzy
Wytrwalski, Jozef
Wyzanski, Jakob
Wzacny, Zenon
Wziatek, Jozef

How to Obtain More Information

Virtuti Militari Surname Index


FEEFHS The Federation of East European Family History Societies Home Page | Resource Directory

Copyright © 1995-2008 FEEFHS. All Rights Reserved.